Μια νέα αντίληψη

Τα συμπτώματα θεωρούνται η έκφραση της ασθενείας, και όχι η ασθένεια αυτή καθ’ αυτή. Τα συμπτώματα, φυσικά, αξιολογούνται και λαμβάνονται σημαντικά υπόψη, αλλά στόχος δεν είναι μόνον η απουσία τους, αλλά η συνολική υγεία. Στα πλαίσια της υγείας, η απουσία των συμπτωμάτων είναι σημαντική, αλλά όχι το μοναδικό πράγμα που πρέπει να απασχολεί την αποκατασταση. Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ευθύνη και αξιοπιστία στις διαρκώς αυξανόμενες θεραπευτικές απαιτήσεις του ασθενή και του συνεργάτη ιατρού, προσαρμοσμένοι στις εξελισσόμενες τεχνικές της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

 

Βασική αρχή και επιδιωκόμενος στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι οι σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης και θεραπείας.

 

Η αξιοπιστία και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών ιατρών και των ασθενών μας.