Εργονομικές συμβουλές και καθοδήγηση

Η εργονομία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας. Αξιολογόντας την κάθε περίπτωση παρέχουμε εργονομικές συμβουλές και οδηγίες με βάση όχι μόνο το πρόβλημα, αλλά και την καθημερινότητα του κάθε πελάτη μας.

 

Πιστεύουμε πως η βελτίωση του τρόπου ζωής μέσω απλών εργονομικών αλλαγών είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία διαχείρησης του προβλήματος.