Φυσικά μέσα νέας τεχνολογίας

Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός που περιλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται παγκοσμίως στο χώρο της φυσικοθεραπείας/αποκατάστασης, σε ιδιαίτερα μελετημένους χώρους παροχής των υπηρεσιών με όλες τις απαιτούμενες άδειες από το κράτος και το πανελλήνιο σύλλογο φυσικοθεραπευτών