Οσφυαλγία

osfyal sm

 

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) αποτελεί το σπουδαιότερο τμήμα αυτής, γιατί αφενός δέχεται το βάρος του κορμού, αφετέρου είναι η έδρα στην οποία παρουσιάζονται οι μεγάλες κινήσεις αυτού. Η οσφυo-ισχιαλγία είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία για την οποία οι ασθενείς καταφεύγουν στον γιατρό, ενώ ευθύνεται για το 15% περίπου των αναρρωτικών αδειών ετησίως. Όμως, παρά τη συχνότητα της, στο 85% των περιπτώσεων δεν ανευρίσκεται σαφές υποκείμενο αίτιο.

 

Πολλές ιατρικές έρευνες αποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας. Ο φυσικοθεραπευτής βοηθάει με την αξιολόγηση του αρχικά σε έγκαιρη παραπομπή ή διερεύνηση της αιτίας του πόνου ώστε να οργανώσει ένα αποδοτικό πρόγραμμα θεραπείας εξατομικευμένο και ολιστικό. Κύριος στόχος είναι η ανακούφιση από τον πόνο, καθώς και μακροπρόθεσμες στρατηγικές αυτοδιαχείρισης ή πρόληψης προβλήματος.