Διάστρεμμα

diastrΤο διάστρεμμα ποδοκνημικής μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την ρήξη ή την διάταση των συνδέσμων που σταθεροποιούν την ποδοκνημική άρθρωση ( βλέπε ανατομία ποδοκνημικής).
Πιο συχνά τραυματίζεται ο έξω πλάγιος σύνδεσμος.

Ο σύνδεσμος είναι ένας δυνατός ιστός (συνδετικός ιστός) ο οποίος συγκρατεί τα οστά μεταξύ τους. Ο έξω σύνδεσμος αποτελείτε από τρις δεσμίδες και είναι υπεύθυνος για την σύνδεση των αστών της περόνης, του αστραγάλου και της φτέρνας (βλέπε ανατομία ποδοκνημικής). Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος λειτούργει προστατευτικά έτσι ώστε να μην γίνει υπερβολική ανάσπαση έσω χείλους (εικόνα 1). Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση σε υπέρμετρο βαθμό ο σύνδεσμος δεν αντέχει και τραυματίζεται. Αυτή η κατάσταση ονομάζετε διάστρεμμα ποδοκνημικής και ποικίλει από απλή διάταση (βαθμός 1), μερική ρήξη (βαθμός 2) ή πλήρη ρήξη (βαθμός 3).

 

Φυσικοθεραπεία διαστρέμματος ποδοκνημικής
Η φυσικοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη για όλους τους ασθενείς με διάστρεμμα ποδοκνημικής διότι όχι μόνο θα επιτύχει ταχύτερη ανάρρωση αλλά θα βοηθήσει και στην πρόληψη του επανατραυματισμού.


Η θεραπεία περιλαμβάνει:
• Κρυοθεραπεία ή θερμοθεραπεία
• αρθρική κινητοποίηση
• τεχνικές μαλακών μορίων ( μάλαξη )
• ηλεκτροθεραπεία
• διόρθωση στάσης ( αν κρίνεται απαραίτητο )
• taping
• ασκήσεις βελτίωσης της ελαστικότητας των μυών
• ασκήσεις βελτίωσης της δύναμης των μυών
• ασκήσεις βελτίωσης ισορροπίας