Σύγχρονες μέθοδοι


Υποστηρίζουμε τον ασθενή με τον καλύτερο τρόπο


• Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση
• Βιοϊατρικός βελονισμός
• Υδροθεραπεία σε πισίνα
• Χειροπρακτική MANUAL THERAPY
• Εξατομικευμένη θεραπευτική άσκηση PILATES
• Stretching therapy
• Θεραπευτική μάλαξη MYOFASCIAL RELEASE - TRIGGER POINT THERAPY
• Εργονομικές συμβουλές και καθοδήγηση
• Φυσικά μέσα νέας τεχνολογίας
• PNF - NAP Νευρολογική αποκατάσταση
• Καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία
• Θεραπευτικό taping
• Πελματογράφημα